polski / english
2010-06-14
Sąd Okręgowy - przetarg

Ruszyła procedura przetagowa mająca wyłonić wykonawcę budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego przy ul. Kościuszki 136 w Poznaniu, autorstwa Pracowni Projektowej Wojciech Kolesiński.

2015-02-23
I nagroda w konkursie więcej

I nagroda w konkursie jednoetapowym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Sądu Okręgowego we Włocławku przy ul. Żeromskiego 28.

2014-11-10
III miejsce w konkursie więcej

III miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rozbudowy Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

2014-10-02
III nagroda w konkursie więcej

III nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji remontu i przebudowy Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego EUREKA w Sopocie, ul. Emilii Plater 7/9/11.

2014-08-29
II nagroda w konkursie więcej

II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej rozbudowy budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów przestrzeni publicznej w Zduńskiej Woli.

2014-04-25
III nagroda w konkursie więcej

III nagroda w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu strefy wejściowej historycznej Części kampusu Politechniki Gdańskiej

2013-12-05
II nagroda w konkursie więcej

II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Mediateki Książnicy Płockiej przy ul. Miodowej w Płocku.

2013-11-13
Wyróżnienie w konkursie więcej

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Sądu Rejonowego w Nysie

2012-07-05
Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej terenów w centrum Wągrowca więcej

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zdegradowanych obszarów miejskich i aktywizacji terenów pokolejowych w centrum Wągrowca.

2012-06-25
Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji siedziby
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku więcej

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

2011-12-27
Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji przestrzenno –
funkcjonalnej „Nowego Centrum Biedruska”. więcej

Wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji przestrzenno – funkcjonalnej „Nowego Centrum Biedruska”.

2011-09-20
II miejsce w konkursie na opracowanie budynku Gdyńskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości więcej

II miejsce w konkursie na opracowanie budynku Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

2010-10-27
I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji Archiwum Państwowego w
Katowicach oddział w Bielsku-Białej więcej

I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Archiwum Państwowego w Katowicach oddział w Bielsku-Białej przy ul. Piłsudskiego.

2010-08-16
Odsłonięcie pomnika adwokatów więcej

Dnia 19 czerwca miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego Adwokatów - Obrońców Poznańskiego Czerwca 1956r.

2010-06-04
II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji rozbudowy WCO więcej

II nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji rozbudowy Wilekopolskiego Centrum Onkologicznego przy ul. Garbary 15 w Poznaniu