polski / english
Siedziba Rady Miasta w Białymstoku przy ul. Branickiego 3 Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej przebudowy  I nadbudowy budynku przy ul. J. K. Branickiego 3  w Białymstoku na potrzeby siedziby Rady Miasta Białystok
opis 1 2 3 4 5 6 7