polski / english
Filharmonia w Szczecinie

Filharmonia w Szczecinie.
Wyróżnienie w konkursie w 2007r.

1. Wstęp
Współczesny budynek filharmonii jest obiektem kultury, winien być żywy, atrakcyjny i promieniujący na miasto. Atrakcyjny poprzez swoją zasadniczą działalność muzyczną ale również jako interesujące miejsce w mieście, przyciągające mieszkańców przez cały dzień a nie tylko w godzinach koncertów. Przestrzeń powinna umożliwiać różnorodne działania i być otwarta dla mieszkańców miasta.

2. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna.
Usytuowanie projektowanego budynku Filharmonii w zasadzie zdefiniowanym otoczeniu polega na utrzymaniu linii zabudowy ulicy Małopolskiej i wyznaczenie nowej linii zabudowy od Placu Hołdu Pruskiego, która kontynuuje linię i szerokość ciągu pieszego od Placu Solidarności, utrzymując zatokę dla samochodów osobowych. Od strony północnej budynek odsunięto o 4 m od granicy działki. Wejście główne i elewację frontową zlokalizowano od południa, orientując ją na Plac Solidarności i Trasę Zamkową. Dojazd do parkingów oraz dostawy zorganizowano od ulicy Małopolskiej w rejonie budynku Komendy Policji. Wysokość głównej bryły budynku nawiązuje do linii gzymsu budynku sąsiadującego, zaś część najwyższa nie przekracza elementów najwyższych w gmachu Policji. Budynek Filharmonii skomponowano z dwóch zasadniczych brył – jedną tworzy sala koncertowa z elementami komunikacji pionowej, poziomej, foyer, a drugą część – usługową: kawiarnia, garderoby, sala konferencyjna. Obie te bryły łączy westybul - pasaż wyniesiony na wysokość 3,5 m ponad teren liczone przy wejściu głównym, tworząc w ten sposób „podium”. „Podium” stanowi płaszczyznę rozrządowa dla wszystkich funkcji budynku oraz rodzaj tarasu widokowego, z którego roztacza się widok na Plac Solidarności, trasę Zamkową, Podzamcze, Zamek, Kościoły, wieże itd., czyli w kierunku najciekawszych widoków w mieście. W kierunku północnym widok z pasażu otwiera się na zazieleniony teren oraz na widoczne w dalszej perspektywie budynki hotelu i biur.

3. Forma i funkcja budynku
Podział obiektu na dwie części jest odzwierciedleniem rozłożenia funkcji filharmonii i jednocześnie pozwala na wytworzenie przestrzeni - pasażu „pomiędzy”, która w zamierzeniu ma ją wzbogacać, uatrakcyjniać, umożliwiając otwarcia na widoki zewnętrzne. Przestrzenią, która również funkcjonuje jako ogólnie dostępna w czasie poza koncertami. Do ewentualnego rozpatrzenia pozostawia się możliwość wzbogacenia tej przestrzeni o dodatkowe „ogólnomiejskie” funkcje. Bryła sali koncertowej, pełna i wyniesiona na wys. ok. 9,5 m ponad teren stanowi najwyższą część projektowanego obiektu – stąd jej cofnięcie tak, aby nie dominowała w bliskich widokach. Aby dojść do dużej sali uczestnicy koncertu będą musieli pokonać drogę w górę otwartymi klatkami schodowymi lub przeszklonymi dźwigami i jednocześnie podziwiać panoramę miasta poprzez przeszkloną na całej wysokości fasadę. Pod poziomem „podium” zlokalizowano wszystkie funkcje techniczne, magazynowe, dostaw i parkingi dla ok. 180 miejsc samochodów osobowych. Projekt przewiduje takie skonfigurowanie funkcji, umożliwiające korzystanie z budynku przez cały dzień w sposób zróżnicowany i niezależny. Schody wejściowe zadaszone, zorientowane na południe, mogą stanowić miejsce spotkań, lub amfiteatr na wolnym powietrzu. Kawiarnia dostępna z pasażu powinna działać w czasie poza koncertami. Jednocześnie sala konferencyjna umożliwia wynajmowanie jej na imprezy nie tylko związane z funkcjonowaniem filharmonii. Sala posiada możliwość obsługi cateringowej przez zaplecze kawiarni. W sposób niezależny można również korzystać z sali dużej i małej, wykorzystując jedynie wspólne foyer, szatnie i w.c. Przestrzeń holu - foyer łączy się z kuluarem dolnym i obie te przestrzenie mogą stanowić łącznie lub osobno przestrzeń ekspozycyjną. W projekcie chodzi więc o to, by budynek filharmonii stał się atrakcyjnym miejscem w mieście, związanym z kulturą nie tylko muzyczną; powinien mieć szansę wprowadzenia komercyjnej działalności nie kolidującej z jego funkcją podstawową. Takie rozwiązanie dałoby szansę na to, aby obiekt ten był żywy przez cały dzień.

4. Akustyka sal
W salach koncertowych w celu optymalizacji właściwości akustycznych, ze względu na różne rodzaje muzyki, przewiduje się zastosowanie ekranów akustycznych o zmiennej geometrii i wysokości podwieszanych nad sceną oraz pionowych ekranów kierujących i rozpraszających dźwięk. Dla wybranych powierzchni sal i sufitu przewiduje się również zastosowanie ustrojów akustycznych umożliwiających uzyskanie zmiennej chłonności akustycznej.

opis 1 2 3 4 5 6 7