polski / english
Park Kasprowicza w Poznaniu

Park Kasprowicza w Poznaniu.
I nagroda w konkursie w 2007r.

1. Cele projektu.
- zintegrowanie istniejących elementów zagospodarowania, w jedną całość pod nazwą Parku Kasprowicza,
-
zlikwidowanie niektórych elementów zagospodarowania zlokalizowanych nieprawidłowo, tymczasowych i zużytych technicznie,
-
wzbogacenie terenu Parku o elementy nowych funkcji, zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego,
-
nadanie zagospodarowaniu Parku wizualnie cech dużego obszaru zielonego, który nasycony jest przede wszystkim funkcjami sportowo-rekreacyjnymi,
-
zakomponowanie terenów zielonych w sposób umożliwiający aktywne korzystanie z całego obszaru Parku, ograniczonego nie tylko do alei i placów,
-
wprowadzenie nowej funkcji dla terenu po likwidowanym boisku, - budynków mieszkalnych wieżowych (ta forma zabudowy umożliwia utrzymanie maksymalnych powierzchni zielonych i nie stanowi barier dla ruchu powietrza),
-
podkreślenie dominanty przestrzennej, jaką jest Arena poprzez wykształcenie dwóch mocnych założeń osiowych – dojść do obiektu,
-
ukazanie systemu parkingów na powierzchni terenu i parkingów podziemnych dla obsługi korzystających z Parku, imprez sportowych i mieszkańców,

2. Opis projektu.
Park Kasprowicza, ze względu na swoje położenie oraz dotychczasowe nasycenie obiektami o charakterze sportowo-rekreacyjnym pełni bardzo ważną rolę w strukturze funkcjonalnej i urbanistycznej miasta. Położony na styku dzielnic Grunwald, Łazarz i Górczyn jest miejscem odpoczynku i rekreacji mieszkańców tych dzielnic. Jednocześnie z racji zlokalizowania funkcji ogólnomiejskich (Arena, hotel, pływalnia, tory łucznicze, korty tenisowe) jest wykorzystany przez mieszkańców Poznania i okolic. Projekt wzbogaca ofertę funkcjonalną wprowadzając halę lodowiska, krytą pływalnię, boiska otwarte, place zabaw, trasy rowerowe, górki saneczkowe a przede wszystkim duży teren trawiasty dla interaktywnego korzystania, łącznie z zielonymi dachami nad halą pływalni i lodowiska. Proponuje się na terenie obecnych basenów odkrytych wzniesienie pływalni pod dachem w połączeniu z basenami odkrytymi. Pozwoli to na intensywne użytkowanie tych obiektów przez cały rok. Zieleń parku można podzielić na: zieleń istniejącą do zachowania, nasadzenia drzewiaste szpalerowe, nasadzenia krzewami izolującymi np. place zabaw, zimozielonymi lub posiadające zmienną kolorystykę, i kwiatostan związany z porą roku. Pozostała powierzchnia, poza utwardzonym placami dojściowymi do Areny, to nawierzchnie trawiaste lub rośliny wieloletnie odpowiednie dla dachów zielonych. Ideą przewodnią jest utrzymanie możliwie dużej otwartej, zielonej przestrzeni do powszechnego korzystania, wzorem angielskich „common”. Nie przewiduje się nasadzeń ozdobnych, rabat, klombów jako elementów kosztownych i pracochłonnych. W projekcie proponuje się parkingi na powierzchni – wzdłuż ulicy Reymonta oraz dodatkowo parkingi podziemne dla obsługi hali Arena i mieszkaniówki.

opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10