polski / english
Modernizacja budynku biurowego Skoda Polska S.A.

Modernizacja budynku biurowego Skoda Polska S.A.
Realizacja w 2000r.

Budynek usytuowany jest przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 92 i w pobliżu trasy kolejowej wschód-zachód. Został wybudowany jako budynek administracyjny w latach 1968-69.
Modernizacja budynku polegała przede wszystkim na dobudowie zewnętrznej klatki schodowej w rejonie wejścia do budynku, która dzięki swej charakterystycznej formie wieży, stała się elementem rozpoznawczym budynku.
Modernizacji poddane zostały także wnętrza budynku wraz z instalacjami. Wymieniono stolarkę okienną na nową zapewniającą odpowiednią izolacyjnść akustyczną od pobliskiej trasy drogowej i lini kolejowej.

opis 1 2 3 4