polski / english
Sąd Rejonowy w Częstochowie

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90

opis 1 2 3