polski / english
Szkoła Muzyczna w Poznaniu

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 125

opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9