polski / english
Zabudowa mieszkaniowa - ul. Szyperska w Poznaniu

Zabudowa mieszkaniowa - ul. Szyperska w Poznaniu.
Konkurs w 2005r.

Charakterystyka miejsca
Teren dawnego portu rzecznego posiada charakterystyczne nadbrzeże z wysokim murem portowym. Stanowi to unikalne miejsce w mieście, albowiem tylko tutaj można w chwili obecnej odtworzyć atmosferę miasta nad rzeką z bulwarem. O wyjątkowości tego miejsca świadczy również fakt, że mamy tu do czynienia z najlepszym widokiem na Ostrów Tumski.

Założenia projektowe
- wytworzenie bulwaru nadrzecznego jako atrakcyjnego miejsca widokowego i spacerowego z usługami typu galerie, gastronomia, kluby, sklepy;
-
zaprojektowanie mieszkań,  które w przewadze mają możliwość widoku na Ostrów Tumski;
- oddzielenie dwóch podstawowych funkcji - usług i mieszkań tak, aby nie kolidowały i nie były uciążliwe dla siebie;
- uzyskanie prywatności i bezpieczeństwa dla mieszkańców przez wytworzenie niezależnego wejścia z zielonym podwórkiem i możliwością powierzchni wspólnej dla mieszkańców (np. fitness), dostępnych
z poziomu podwórka;
- ukształtowanie zespołu w taki sposób, aby posiadał otwarcia widokowe (Wzgórze Św .Wojciecha, Ostrów Tumski, zabudowa sąsiadująca);
- architektura zespołu – współczesna, nawiązująca gabarytami do otoczenia stanowiąca jednak nowy akcent przestrzenny w panoramie miasta.

opis 1 2 3 4 5