polski / english
Koncepcja zagospodarowania terenu strefy wejściowej historycznej części Kampusu Politechniki Gdańskiej III nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu strefy wejściowej historycznej części Kampusu Politechniki Gdańskiej
opis 1 2 3 4 5 6 7