polski / english
Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy w Poznaniu

Sąd Okręgowy w Poznaniu.

I nagroda w konkursie w 2007r. Obiekt zrealizowany w 2014r.

1. Funkcja Budynku.
Zgodnie z programem pierwotnymi założeniami projekt zakłada wyraźny podział na dwie części funkcjonalno-organizacyjne: na skrzydło od strony zachodniej, i skrzydło wschodnie.
Dwa skrzydła łączy hol wejściowy, który zapewnia jedno, wspólne wejście do całego budynku Sądu Okręgowego.

2. Forma  budynku.
Forma budynku wynika z:
- charakteru budynku sądowego,
- konieczności połączenia w jednym obiekcie dwóch różnych Sądów,
- kontekstu Wzgórza Św. Wojciecha i Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan,
- wydłużonego i zakrzywionego kształtu działki,
- zapisów Decyzji o Warunkach Zabudowy i wytycznych konserwatorskich.
Kontekst urbanistyczny jakim jest Wzgórze Św .Wojciecha z kościołami, klasztorem i Cmentarzem Zasłużonych Wielkopolan narzuca zaprojektowanie prostej horyzontalnej bryły Sądów. Wysokość budynku nie powinna konkurować z tymi ważnymi dominantami w panoramie Poznania .Z drugiej strony budynek Sądów wymaga odpowiedniej oprawy i przestrzeni ,aby był widoczny i rozpoznawalny w tkance miejskiej. Niestety położenie działki umożliwia jedynie ukazanie budynku Sądu w perspektywie ulicy St.Hejmowskiego od strony ulicy  Solnej. Z tej właśnie przesłanki wynika potrzeba mocno zaakcentowanego wejścia głównego i nadanie mu transparentnej formy, która powinna stanowić nie tylko funkcję wejścia ale również wyróżnik przestrzenny.


3. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe.
Obiekt zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej, płytowo- słupowej o podstawowym module 6,0 m, usztywnionej ścianami żelbetowymi, elementami przestrzennymi takimi jak klatki schodowe, szachty instalacyjne.

4. Zieleń.
Projekt zakłada pozostawienie wszystkich istniejących drzew, które nie kolidują z projektowanym budynkiem .W patiach przewiduje się urządzenie ogródków wzorowanych na ogrodach japońskich komponowanych z niskiej zieleni w donicach i układu  kamieni ,aby uzyskać „przyjazną”  i kameralną przestrzeń pomimo rozległej i złożonej struktury budynku . Zieleń taka nie generuje wysokich nakładów na wykonanie i eksploatację .Poza tą zielenią nie przewiduje się innych miejsc na zieleń komponowaną ponieważ najbliższe sąsiedztwo stanowi wystarczająco piękną i intensywnie porośniętą drzewami przestrzeń.

opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12