polski / english
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wyróżnienie w konkursie w 2012r.

Opinia sądu konkursowego:

Autorzy projektu respektują historyczny charakter okolicy, decydując się na zwartą bryłę o ceglanej elewacji, łącząc jej formę z nowoczesnymi technologicznie i formalnie częściami budynku. Szklany pasaż prowadzi do sali edukacyjnej, w pomyśle i kształcie kojarzącej się z masywem wałów obronnych, przekrytej jednak - jak we współczesnych rozwiązaniach - darnią. Rozwiązanie to stanowi zaskakującą "klamrę" spinającą pomysły. Obiekt w twórczy sposób nawiązuje do charakteru działalności instytucji, dla której jest przeznaczony.

opis 1 2 3 4 5