polski / english
Rewitalizacja obszarów w centrum Wągrowca

Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zdegradowanych obszarów miejskich i aktywizacji terenów pokolejowych w centrum Wągrowca.

Wyróżnienie w konkursie w 2012r.

opis 1 2 3