polski / english
Plac przyjaciół Sopotu w Sopocie

Koncepcja przestrzenno-architektoniczna elementów zagospodarowania Placu przyjaciół Sopotu w Sopocie

Konkurs w 2012r.

opis 1 2 3 4 5